top of page
Untitled-1.png

ניהול קמפיינים

ניהול קמפיין בחירות מצריך קשת רחבה של פעילויות: חקר שוק, אסטרטגית תקשורת, אסטרטגית מיפוי וגיוס בוחרים, ניהול תקציב, לוגיסטיקה, טיפול במשברים, מיתוג, עבודה בתנאי אי וודאות ועוד משתנים רבים. מצורפת דוגמה להקמת קמפיין בחירות עבור מועמד חדש לרשות מקומית. סעיפי התכנית ישתנו בהתאם לאופיו של המועמד/ת, ניסיונו, גילו ועוד...

 1. היערכות לקמפיין בחירות:

 • שלב זה מצריך כ2 פגישות עבודה על מנת ללמוד את סביבת הקמפיין ולהכיר למועמד/ת את המסע אליו יוצאים.

  2. תקשורת בינאישית בקמפיין:

     שלב ביצוע סימולציות הכוללות בין השאר:

 • התנהגות מול ציבור בוחרים.

 • התמודדות עם סוגיות שליליות.

 • הופעה בפני קבוצות.

 • נאום בחוגי בית.

  3. סביבת הקמפיין – חקר שוק

 • השוואה בין המועמדים והשלכות.

 • דירוג הרשות.

 • רחשי הציבור.

 • אמצעי המדיה הקיימים.

 • בניית שאלון לסקרים.

 • ביצוע סקר ראשוני.

 

  4. אסטרטגית פרסום פוליטי

 • מסרים, סיסמאות, מצע

 • בחירת אסטרטגית פרסום פוליטי.

 • שיטת שיווק המועמד לתושבים.

 • פריסת מדיה.

 

  5. תקציב הקמפיין​

 • הערכת תקציב גסה לקמפיין.

 • מיפוי כל ההוצאות בקמפיין.

  6. גיוס ומיפוי בוחרים

 • כמה בוחרים נצטרך כדי לזכות.

 • מיפוי בוחרים על פי קטגורית תומכים, מתלבטים, מתנגדים +תתי קטגוריות.

 • וויתור על פלחי בוחרים בקמפיין.

 • סוגי גיוס בוחרים ואינטגרציה בין כלל שיטות הגיוס.

 • עבודה מול ספר הבוחרים.

  7. בניית מטה בחירות:

 • הגדרות תפקיד במטה בחירות.

 • מבנה ארגוני רצוי במטה בחירות.

  8. מטה יום בחירות:

 • זמן פתיחת מטה יום בחירות.

 • התנהלות המועמד במטה יום בחירות ומחוצה לו.

 • בעלי תפקיד + מבנה מטה יום בחירות.

 • לוגיסטיקה ביום הבחירות.

 • קבלת נתונים מקלפיות ביום הבחירות.

  9. ניהול מו"מ ומשברים:

 • בניית נקודות עיקריות למו"מ פוליטי.

 • דרך בניית תיק משבר והכנת תיק כזה על פי הצורך מראש.

bottom of page