top of page
Untitled-1.png

הסברה במצבי חירום

גופים ציבוריים חייבים מתוקף תפקידם הציבורי לדעת להיערך למצבי חירום ולשפר את היערכותם התקשורתית. למערכי ההסברה של גופים ציבוריים בעלי תפקיד מכריע בהעברת מידע מציל חיים לציבור בשעת חירום. משימה זו מורכבת, פעילותה מתבצעת בתנאי אי וודאות ולחץ  ולכן מוטלת החובה להיערך מראש. 

מצבי חירום בימינו משודרים בשידור חי. כך גם תגובות הציבור ברשתות החברתיות ולכן המאבק על עיצוב התודעה בקרב הציבור מאתגר מתמיד

הסברה לציבור בחירום מתקיימת בשיתוף פעולה נרחב עם כלל גופי החירום ומצריכה קשב רב, מתוך מטרה ליצור תמונת מצב מלאה ובעקבותה תכנית הסברה המתחשבת תמיד ביצירת חוסן חברתי, הנעת אזרחים לקחת אחריות, יצירת מידע מהימן ועדכני, ניסוח מסרים קצרים, חדים ופשוטים.

יש צורך בהכנות נרחבות מצד ארגונים כדי להיות ערוכים להסברה במצבי חירום. 
כלל הבסיס: מה שפועל בשגרה יפעל בחירום

 

bottom of page