top of page
Untitled-1.png

דוברות

דברור, הסברה וייעוץ תקשורתי שוטף

בניית קו הסברתי חד, אחיד ואמין כלפי התושבים ופעילות מול כלל אמצעי התקשורת. בנוסף שותפות בכל הדיונים בהם מתקבלות החלטות אסטרטגיות שיכולות להשפיע על ראש העיר ועל העיר בכלל. בין הפעילויות:

 • הוצאת הודעות וכתבות לעיתונות.

 • טיפול בדף הפייסבוק ובנכסים דיגיטליים נוספים.

 • תגובות לכלי התקשורת.

 • נטרול שמועות ע"י הוצאת מסרים אחידים לסוגיות העולות על סדר היום.

 • צינור תקשורת עיקרי המחבר בין הארגון לכלי התקשורת והתושבים.

 • טיפול במצבי משבר.

 • תדרוך עיתונאים.

מערך ההסברה של מוסדות, תאגידים ורשויות מקומיות הפך נדבך מרכזי במיצובן ובהשפעה על דעת הקהל. מערך הדברור וההסברה מצריך כיום ראייה הוליסטית ורחבה. השירות  כולל שילוב של פעילות דברור הסברה מוכרות לצד פעילויות מיצוב ומיתוג:

בתוך הארגון שלך- משרד פרסום 

יעילות ומהירות- אין צורך עוד לפעול עם ספקים רבים בתחום התקשורת. בנוסף, לשירותי הדברור ניתן לקבל שירותי משרד פרסום בתוך הארגון:

 • תכנון מסעות הסברה.

 • בניית תקציב שנתי למערך דיגיטלי ולקמפיינים של הארגון.

 • בניית אסטרטגיה.

 • כתיבת מלל שיווקי- קופרייטינג.

 • עיצוב חומרי פרסום.

 • הפקת חומרי פרסום.

bottom of page